2000 Kia Sportage Interior & Exterior Photos

Exterior Images

2000 Kia Sportage Drivers side profile with drivers side door open.
2000 Kia Sportage Drivers side profile with drivers side door open.
2000 Kia Sportage Front angle view.
2000 Kia Sportage Front angle view.
2000 Kia Sportage
2000 Kia Sportage

Interior Images

2000 Kia Sportage Centered wide dash shot
2000 Kia Sportage Centered wide dash shot

Color Images

2000 Kia Sportage Green
2000 Kia Sportage Green
2000 Kia Sportage Blue
2000 Kia Sportage Blue
2000 Kia Sportage Beige
2000 Kia Sportage Beige
2000 Kia Sportage Silver
2000 Kia Sportage Silver
2000 Kia Sportage Black
2000 Kia Sportage Black
2000 Kia Sportage Red
2000 Kia Sportage Red
2000 Kia Sportage White
2000 Kia Sportage White
2000 Kia Sportage Gray
2000 Kia Sportage Gray
2000 Kia Sportage Green
2000 Kia Sportage Green
2000 Kia Sportage Blue
2000 Kia Sportage Blue
2000 Kia Sportage Beige
2000 Kia Sportage Beige
2000 Kia Sportage Silver
2000 Kia Sportage Silver
2000 Kia Sportage Black
2000 Kia Sportage Black
2000 Kia Sportage Red
2000 Kia Sportage Red
2000 Kia Sportage White
2000 Kia Sportage White
2000 Kia Sportage Gray
2000 Kia Sportage Gray

Other Images

2000 Kia Sportage Engine.
2000 Kia Sportage Engine.
2000 Kia Sportage 4dr 4x2 Base 101-3/4 Front Glamour
2000 Kia Sportage 4dr 4x2 Base 101-3/4 Front Glamour
2000 Kia Sportage 4dr 4x2 Base 301-Interior Profile
2000 Kia Sportage 4dr 4x2 Base 301-Interior Profile