2002 Kia Sportage Interior & Exterior Photos

Exterior Images

2002 Kia Sportage Drivers side profile with drivers side door open.
2002 Kia Sportage Drivers side profile with drivers side door open.
2002 Kia Sportage Front angle view.
2002 Kia Sportage Front angle view.

Interior Images

2002 Kia Sportage Centered wide dash shot
2002 Kia Sportage Centered wide dash shot

Color Images

2002 Kia Sportage Green
2002 Kia Sportage Green
2002 Kia Sportage Blue
2002 Kia Sportage Blue
2002 Kia Sportage Silver
2002 Kia Sportage Silver
2002 Kia Sportage Black
2002 Kia Sportage Black
2002 Kia Sportage Red
2002 Kia Sportage Red
2002 Kia Sportage White
2002 Kia Sportage White
2002 Kia Sportage Gray
2002 Kia Sportage Gray
2002 Kia Sportage Red
2002 Kia Sportage Red

Other Images

2002 Kia Sportage Engine.
2002 Kia Sportage Engine.
2002 Kia Sportage 4dr 4x2 Base 101-3/4 Front Glamour
2002 Kia Sportage 4dr 4x2 Base 101-3/4 Front Glamour
2002 Kia Sportage 4dr 4x2 Base 101-3/4 Front Glamour
2002 Kia Sportage 4dr 4x2 Base 101-3/4 Front Glamour
2002 Kia Sportage 4dr 4x2 Base 101-3/4 Front Glamour
2002 Kia Sportage 4dr 4x2 Base 101-3/4 Front Glamour