2005 Kia Sportage Interior & Exterior Photos

Exterior Images

2005 Kia Sportage Drivers side profile with drivers side door open.
2005 Kia Sportage Drivers side profile with drivers side door open.
2005 Kia Sportage Front Drivers side wheel at profile.
2005 Kia Sportage Front Drivers side wheel at profile.
2005 Kia Sportage Drivers Side Headlight.
2005 Kia Sportage Drivers Side Headlight.
2005 Kia Sportage Passenger Side Taillight.
2005 Kia Sportage Passenger Side Taillight.
2005 Kia Sportage Drivers Side Door handle.
2005 Kia Sportage Drivers Side Door handle.
2005 Kia Sportage Front angle view.
2005 Kia Sportage Front angle view.
2005 Kia Sportage
2005 Kia Sportage
2005 Kia Sportage
2005 Kia Sportage
2005 Kia Sportage Chrome tip exhaust pipe.
2005 Kia Sportage Chrome tip exhaust pipe.
2005 Kia Sportage Gas cap open.
2005 Kia Sportage Gas cap open.
2005 Kia Sportage Sunroof/moonroof.
2005 Kia Sportage Sunroof/moonroof.
2005 Kia Sportage Front angle medium view.
2005 Kia Sportage Front angle medium view.
2005 Kia Sportage Front angle view, low wide perspective.
2005 Kia Sportage Front angle view, low wide perspective.
2005 Kia Sportage Front angle medium view.
2005 Kia Sportage Front angle medium view.

Interior Images

2005 Kia Sportage Inside of drivers side open door,window open.
2005 Kia Sportage Inside of drivers side open door,window open.
2005 Kia Sportage Drivers side inside window controls.
2005 Kia Sportage Drivers side inside window controls.
2005 Kia Sportage Front seats from Drivers Side.
2005 Kia Sportage Front seats from Drivers Side.
2005 Kia Sportage Rear seats from Drivers Side.
2005 Kia Sportage Rear seats from Drivers Side.
2005 Kia Sportage Closeup of radio head unit
2005 Kia Sportage Closeup of radio head unit
2005 Kia Sportage Centered wide dash shot
2005 Kia Sportage Centered wide dash shot
2005 Kia Sportage
2005 Kia Sportage
2005 Kia Sportage Front center divider.
2005 Kia Sportage Front center divider.
2005 Kia Sportage Speedometer/tachometer.
2005 Kia Sportage Speedometer/tachometer.
2005 Kia Sportage Gas cap release.
2005 Kia Sportage Gas cap release.
2005 Kia Sportage Courtesy lamps/ceiling controls.
2005 Kia Sportage Courtesy lamps/ceiling controls.
2005 Kia Sportage Seat Adjustment Controllers.
2005 Kia Sportage Seat Adjustment Controllers.
2005 Kia Sportage Cup holders.
2005 Kia Sportage Cup holders.
2005 Kia Sportage Gear shifter/center console.
2005 Kia Sportage Gear shifter/center console.
2005 Kia Sportage Passenger seat.
2005 Kia Sportage Passenger seat.

Color Images

2005 Kia Sportage Green
2005 Kia Sportage Green
2005 Kia Sportage Red
2005 Kia Sportage Red
2005 Kia Sportage Brown
2005 Kia Sportage Brown
2005 Kia Sportage Green
2005 Kia Sportage Green
2005 Kia Sportage Red
2005 Kia Sportage Red
2005 Kia Sportage Blue
2005 Kia Sportage Blue
2005 Kia Sportage Silver
2005 Kia Sportage Silver
2005 Kia Sportage Silver
2005 Kia Sportage Silver
2005 Kia Sportage White
2005 Kia Sportage White
2005 Kia Sportage Beige
2005 Kia Sportage Beige

Other Images

2005 Kia Sportage Trunk open.
2005 Kia Sportage Trunk open.
2005 Kia Sportage Engine.
2005 Kia Sportage Engine.
2005 Kia Sportage Hatchback & SUV rear angle.
2005 Kia Sportage Hatchback & SUV rear angle.
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2005 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image