2006 Kia Sportage Interior & Exterior Photos

Exterior Images

2006 Kia Sportage Drivers side profile with drivers side door open.
2006 Kia Sportage Drivers side profile with drivers side door open.
2006 Kia Sportage Front Drivers side wheel at profile.
2006 Kia Sportage Front Drivers side wheel at profile.
2006 Kia Sportage Drivers Side Headlight.
2006 Kia Sportage Drivers Side Headlight.
2006 Kia Sportage Passenger Side Taillight.
2006 Kia Sportage Passenger Side Taillight.
2006 Kia Sportage Drivers Side Door handle.
2006 Kia Sportage Drivers Side Door handle.
2006 Kia Sportage Front angle view.
2006 Kia Sportage Front angle view.
2006 Kia Sportage
2006 Kia Sportage
2006 Kia Sportage
2006 Kia Sportage
2006 Kia Sportage Chrome tip exhaust pipe.
2006 Kia Sportage Chrome tip exhaust pipe.
2006 Kia Sportage Gas cap open.
2006 Kia Sportage Gas cap open.
2006 Kia Sportage Sunroof/moonroof.
2006 Kia Sportage Sunroof/moonroof.
2006 Kia Sportage Front angle medium view.
2006 Kia Sportage Front angle medium view.
2006 Kia Sportage Front angle view, low wide perspective.
2006 Kia Sportage Front angle view, low wide perspective.
2006 Kia Sportage Front angle medium view.
2006 Kia Sportage Front angle medium view.

Interior Images

2006 Kia Sportage Inside of drivers side open door,window open.
2006 Kia Sportage Inside of drivers side open door,window open.
2006 Kia Sportage Drivers side inside window controls.
2006 Kia Sportage Drivers side inside window controls.
2006 Kia Sportage Front seats from Drivers Side.
2006 Kia Sportage Front seats from Drivers Side.
2006 Kia Sportage Rear seats from Drivers Side.
2006 Kia Sportage Rear seats from Drivers Side.
2006 Kia Sportage Closeup of radio head unit
2006 Kia Sportage Closeup of radio head unit
2006 Kia Sportage Centered wide dash shot
2006 Kia Sportage Centered wide dash shot
2006 Kia Sportage
2006 Kia Sportage
2006 Kia Sportage Front center divider.
2006 Kia Sportage Front center divider.
2006 Kia Sportage Speedometer/tachometer.
2006 Kia Sportage Speedometer/tachometer.
2006 Kia Sportage Gas cap release.
2006 Kia Sportage Gas cap release.
2006 Kia Sportage Courtesy lamps/ceiling controls.
2006 Kia Sportage Courtesy lamps/ceiling controls.
2006 Kia Sportage Seat Adjustment Controllers.
2006 Kia Sportage Seat Adjustment Controllers.
2006 Kia Sportage Cup holders.
2006 Kia Sportage Cup holders.
2006 Kia Sportage Gear shifter/center console.
2006 Kia Sportage Gear shifter/center console.
2006 Kia Sportage Passenger seat.
2006 Kia Sportage Passenger seat.

Color Images

2006 Kia Sportage Green
2006 Kia Sportage Green
2006 Kia Sportage Red
2006 Kia Sportage Red
2006 Kia Sportage Brown
2006 Kia Sportage Brown
2006 Kia Sportage Green
2006 Kia Sportage Green
2006 Kia Sportage Red
2006 Kia Sportage Red
2006 Kia Sportage Blue
2006 Kia Sportage Blue
2006 Kia Sportage Silver
2006 Kia Sportage Silver
2006 Kia Sportage Silver
2006 Kia Sportage Silver
2006 Kia Sportage White
2006 Kia Sportage White
2006 Kia Sportage Beige
2006 Kia Sportage Beige

Other Images

2006 Kia Sportage Trunk open.
2006 Kia Sportage Trunk open.
2006 Kia Sportage Engine.
2006 Kia Sportage Engine.
2006 Kia Sportage Hatchback & SUV rear angle.
2006 Kia Sportage Hatchback & SUV rear angle.
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image
2006 Kia Sportage 4dr Front-wheel Drive LX 0-OEM Supplied Custom Image